Usługi


Deratyzacja: zwalczanie szczurów, myszy, kun i innych gryzoni.

Dezynsekcja: zwalczenie karaluchów, prusaków, pcheł, pluskiew, much, mrówek, komarów i

innych szkodliwych insektów.

Dezynfekcja: likwidacja szkodliwych bakterii, wirusów oraz likwidacja nieprzyjemnych

zapachów  śmietników oraz zsypów śmieci i innych pomieszczeń.

Likwidacja gniazd os i szerszeni: usytuowanych zarówno w łatwo dostępnych widocznych

miejscach jak i ukrytych w zamkniętych przestrzeniach jak dachy, ściany

budynków, otwory wentylacyjne itp.

 

Powyższe usługi kierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i Spółdzielni Mieszkaniowych, Zakładów Gospodarki Komunalnej, Wspólnot Mieszkaniowych oraz innych firm.

 

DDD-HACCP: monitoring – ochrona obiektów przed gryzoniami i insektami poprzez

zastosowanie pułapek oraz punktów monitorowania ich obecności.

 

Usługę tą adresujemy przede wszystkim do zakładów produkujących i magazynujących żywność, supermarketów, hoteli, piekarni, cukierni, restauracji oraz innych punktów zbiorowego żywienia, zobowiązanych do wdrożenia i przestrzegania zasad systemu HACCP.
Zagadnienie ochrony przed szkodnikami regulują przepisy prawa żywnościowego
(Dyrektywa 64/433/EEC)

 

Przeprowadzane przez nas zabiegi są zgodne z wymogami unijnymi systemów:

G.H.P ,G.M.P oraz H.A.C.C.P.

Prowadzimy pełną dokumentację naszych działań na użytek audytorów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wszystkie preparaty stosowane przez naszą firmę posiadają atesty Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowego Zakładu Higieny.

Fumigacja: gazowanie młynów, silosów, magazynów i innych obiektów w celu zwalczenia

insektów i gryzoni.