ddd4


read more

ddd3


read more

ddd2


read more

ddd1


read more

Deratyzacja, odszczurzanie

Zwalczanie gryzoni: najczęściej szczurów, myszy, a także kun, nornic i innych oraz zabezpieczenie przed nimi obiektów ze względów sanitarnych i gospodarczych. Szkodliwość gryzoni polega na zjadaniu surowców, półproduktów i produktów, a także na przenoszeniu chorób poprzez ich zanieczyszczaniu moczem, odchodami lub włosami, dlatego tak ważna jest rola deratyzacji w zakładach...
read more