Deratyzacja, odszczurzanie

Zwalczanie gryzoni: najczęściej szczurów, myszy, a także kun, nornic i innych oraz zabezpieczenie przed nimi obiektów ze względów sanitarnych i gospodarczych.

Szkodliwość gryzoni polega na zjadaniu surowców, półproduktów i produktów, a także na przenoszeniu chorób poprzez ich zanieczyszczaniu moczem, odchodami lub włosami, dlatego tak ważna jest rola deratyzacji w zakładach przemysłu spożywczego, obiektach użytkowych i mieszkalnych. Ponadto gryzonie są zdolne spowodować kosztowne zniszczenia urządzeń oraz maszyn dla przemysłu oraz fabryk. (np. kable, przewody).

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U 2005 Nr 236 poz. 2008) deratyzacja jest obowiązkiem administratorów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli.
Deratyzacja szkodników w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa w państwach Unii Europejskiej  patrz HACCP.

Deratyzacja przeprowadzana jest za pomocą środków chemicznych, mechanicznych, fizycznych lub biologicznych. Przeważnie stosowane są trutki pokarmowe w postaci pasty, żelu, granulatu, płynu itp. oraz stacje deratyzacyjne i pułapki mechaniczne.

Nasze działania mają również charakter profilaktyczny celem, którego jest zminimalizowanie możliwości pojawienia i rozmnażania się gryzoni w pomieszczeniach.