Deawionizacja

Kompleksowe zabezpieczenie obiektu przed niepożądanym występowaniem i zasiedlaniem przez ptaki oraz zminimalizowanie możliwości pojawienia się ptaków na terenie pomieszczenia – parapety, gzymsy, fasady, rynny, balkony . W przypadku stwierdzenia ich występowania podjęcie działań interwencyjnych likwidujących możliwość rozprzestrzenienia się przenoszonych przez nie zarazków.

Dezawionizacja przeprowadzana jest za pomocą środków fizycznych takich jak montaż siatek ochronnych, poręczy i kolców.