Odkomarzanie

Oferujemy profesjonalną i skuteczną usługę zwalczania komarów, meszek i innych owadów. Komary to nie tylko uprzykrzające życie owady ale także nosiciele wirusów i chorób niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt. Z tego powodu zwalczanie komarów jest ważne. Do walki z komarami stosujemy nowoczesne oraz utrwalające efekt działania preparaty owadobójcze, które są bezpieczne dla ludzi,...
read more

Ochrona budynków przed szkodnikami – HACCP, GMP, GHP

DDD-HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) Ochrona obiektów przed gryzoniami i insektami mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa procesu produkcji, składowania i dystrybucji żywności. Usługę tą adresujemy przede wszystkim do zakładów produkujących i magazynujących żywność, supermarketów, hoteli, piekarni,...
read more

Deawionizacja

Kompleksowe zabezpieczenie obiektu przed niepożądanym występowaniem i zasiedlaniem przez ptaki oraz zminimalizowanie możliwości pojawienia się ptaków na terenie pomieszczenia – parapety, gzymsy, fasady, rynny, balkony . W przypadku stwierdzenia ich występowania podjęcie działań interwencyjnych likwidujących możliwość rozprzestrzenienia się przenoszonych przez nie...
read more